Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (69) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Charakterystyka celulozy bakteryjnej uzyskanej w hodowli bakterii Acetobacter Xylinum do zastosowania w papiernictwie

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W niniejszym artykule przedstawiono sposób hodowli bakterii Acetobacter Xylinum oraz charakterystykę uzyskanej celulozy bakteryjnej, z punktu widzenia przydatności zastosowanej metodyki i właściwości celulozy bakteryjnej do wytwarzania kompozytów papierniczych. Stwierdzono, że największy przyrost masy celulozy bakteryjnej następuje po 7-8 dniach hodowli Acetobacter Xylinum w 30 °C, z zastosowaniem pożywki Herstina-Schramma. Najwyższym średnim stopniem polimeryzacji posiada celuloza bakteryjna, w której użyto glukozy i mannitolu (ok. 1700) jako źródło węgla , a następnie ksylozy (ok. 1050). Na zdjęciu wykonanym w mikroskopie AFM obrazującym strukturę celulozy widoczne są wyraźnie długie, gładkie ukierunkowane fibryle/wiązki fibryli o szerokości od 70 do 200 nm. Celuloza bakteryjna przejawia znaczną stabilność termiczną. Szybki spadek masy prowadzący do jej degradacji rozpoczyna się w temp. ok. 300 °C, a maksimum tej przemiany występuje w zakresie 350-370 °C.

Tagi: bacterial cellulose, Acetobacter xylinum, carbon source, structure, thermal stability.

Opublikowano w numerze nr 4 (69) / 2008, strony 108–111.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook