Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (69) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Antybakteryjne i katalityczne właściwości tekstyliów o modyfikowanych powierzchniach

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przedstawiono metody modyfikacji powierzchni tkaniny bawełnianej i włókniny PP w celu nadania im właściwości antybakteryjnych. W pierwszej metodzie funkcjonalizowano gru­pami chlorooctanowymi powierzchnię tkaniny w wyniku jej reakcji z chlorkiem chloroace­tylu używając pirydyny jako katalizatora, a następnie czwartorzędowano grupy chlorooc­tanowe poli(4-winylopirydyną). W drugim sposobie włókninę PP napawano multimonome­rem zawierającym grupy winylowe, które przemieniano na drodze addycji dietyloaminy w trzeciorzędowe grupy aminowe. Grupy te czwartorzędowno bromkiem propylu. W kolejnej metodzie wprowadzano do nano-warstewek wytwarzanych z polielektrolitów na włókni­ne PP koloidalne srebro. Ilościowe testy aktywności bakteriologicznej tak zmodyfikowanej tkaniny i włókniny wykazały zarówno bakteriostatyczną jak i bakteriobójczą aktywność do Escherichia coli.Ponadto wprowadzano koloidalną platynę do uprzednio naniesionych na­no-warstewek z polielektrolitów w celu stwierdzenia możliwości nadania włóknom właści­wości katalitycznych. Otrzymane wyniki wskazują na działanie katalityczne takich układów na przykładzie wydzielania tlenu z roztworów wody utlenionej.

Tagi: antibacterial textiles, surface modification, multimonomers, catalysts.

Opublikowano w numerze nr 4 (69) / 2008, strony 104–107.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook