Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (69) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ nanocząstek SiO2 na odporność na ścieranie powłok skrobiowy

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Nanocząstki są coraz częściej stosowane dla polepszenia właściwości materiałów polimerowych. W przedstawionych badaniach Nanocząstki SiO2 były dodawane do preparacji skrobiowych stosowanych w przemyśle włókienniczym. Mierzono wpływ zawartości nanocząstek SiO2 na wytrzymałość na ścieranie powłok skrobiowych za pomocą urządzenia do badania ścieralności. Powierzchnie ścierane były obserwowane za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego, mikroskopu sił atomowych i mikroskopu optycznego umożliwiającego duże powiększenie. Pozwoliło to lepiej zrozumieć mechanizm ścierania. Wyniki wskazują, że najlepszą odporność na ścieranie otrzymano kiedy zawartość nanocząstek SiO2 wynosiła około 3%. Analizowano mechanizm odporności na ścieranie folii skrobiowych z dodatkiem nanocząstek SiO2.

Tagi: starch film, wear resistance, wearing mechanism, nanoparticles, SiO2.

Opublikowano w numerze nr 4 (69) / 2008, strony 96–99.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook