Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (69) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Anizotropia deformacji tkanin po ich rozciągnięciu

Research and development

Autorzy:

  • Klevaityte Ramune
    Department of Mechanical Engineering, Siauliai University, Siauliai, Lithuania
  • Masteikaite Vitalija
    Department of Clothing and Polymer Products Technology, Faculty of Design and Technologies, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Ubiory powinny wykazywać odpowiednie wydłużenia i deformacje w różnych kierunkach podczas ich użytkowania. Powinny one również wracając do poprzedniego stanu po ustaniu czynnika odkształcającego. Przędze elastomerowe zwiększają możliwość deformacji tkanin. Celem przedstawionych badań było opracowanie metody dla określenia prawidłowego zachowania ubioru podczas produkcji i użytkowania. Opracowano oryginalną metodę oceny anizotropii deformacji tkanin podczas naprężania. Głównym celem części eksperymentalnej było określenie deformacji przygotowanych próbek po ich obciążeniu. W każdym eksperymentalnym stadium po odprężeniu w określonym czasie mierzono zmniejszenie szerokości próbki, kąty przesunięcia, różnice w długości krawędzi próbki, wydłużenie przy stałym obciążeniu i szerokość próbki. Stwierdzono, że struktura tkaniny, zawartość włókien elastomerowych i kierunek działania siły naprężającej mają wpływ na nierównomierność deformacji. Anizotropia badanych próbek zależała również od typu przędzy i jej struktury oraz orientacji przędz osnowy i wątku w stosunku do przyłożonej siły rozciągającej. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują również, że struktura przędzy elastomerowej wpływała na anizotropię tkanin. Opracowana metoda może być zastosowana nie tylko dla tkanin z udziałem elastomerów ale również innych tkanin, które mogą wykazywać się anizotropia właściwości.

Tagi: woven fabric, elastane, uni-axial tension, anisotropy of deformation.

Opublikowano w numerze nr 4 (69) / 2008, strony 52–56.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook