Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (74) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Trójwymiarowa symulacja dzianiny osnowowej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Szczegółowo przeanalizowano strukturę dzianiny osnowowej, przestrzenne usytuowanie przędzy w oczku 3D oraz określono wartości wszystkich istotnych parametrów. Po określeniu wszystkich podstawowych punktów konturu oczka sporządzono model 3D dzianiny osnowowej. W wyniku przeliczania pozycji punktów kontrolnych modelu sporządzono precyzyjny kontrolny wielobok. Dzięki wykorzystaniu programu Visual C++ oraz narzędzi Open GL i Non-Uniform Rational B-Spline Surfaces przestrzenne położenie przędzy może być opisane a także można stworzyć wirtualny obraz dzianiny osnowowej za pomocą komputera.

Tagi:

warp knitting, loop structure, three-dimensional modeling, NURBS, virtual reality

Cytowanie:

Honglian C., Mingqiao G., Gaoming J.; Three-Dimensional Simulation of Warp-knitted Fabric. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 3 (74) pp. 66-69.

Opublikowano w numerze nr 3 (74) / 2009, strony 66–69.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook