Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (69) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Matematyczne modelowanie pneumatycznego przędzenia włóknin ze stopionego polipropylenu izotaktycznego. Część I. Modelowanie dynamiki strumienia powietrza

Research and development

Autorzy:

  • Zachara Andrzej
    Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland
  • Lewandowski Zbigniew
    Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Praca stanowi część pierwszą serii trzech publikacji, w których przedstawiono matematyczne modelowanie procesu pneumatycznego przędzenia włóknin ze stopionego polimeru typu „melt blowing”. Proces ten zachodzi pod wpływem podwójnego, zbieżnego strumienia gorącego powietrza wydmuchiwanego symetryczne z dysz powietrznych z obu stron belki przędzalniczej. W niniejszej publikacji (Część I) przedstawiono badanie pola aerodynamicznego strumienia powierza metodą numeryczną z zastosowaniem modelu turbulentnego k – ε. W wyniku obliczeń otrzymano rozkłady parametrów pola przepływu powietrza wzdłuż centralnej osi strumienia, która jest też osią przędzenia. Parametrami tymi są prędkość, temperatura i ciśnienie powietrza, których rozkłady wzdłuż osi przędzenia będą zastosowane w modelowaniu dynamiki procesu pneumatycznego przędzenia włóknin ze stopu izotaktycznego polipropylenu w częściach II i III serii publikacji.

Tagi: fiber spinning, melt blowing, nonwoven, computational fluid dynamics, turbulence model.

Opublikowano w numerze nr 4 (69) / 2008, strony 17–23.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook