Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (69) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Postrzeganie jakości i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych przez konsumentów. Część 1. Jakość wyrobów tekstylnych z punktu widzenia konsumenta

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat postrzegania jakości wyrobów tekstylnych przez konsumentów. Przedmiotem analizy były wyroby odzieżowe oraz tekstylia domowe. Uzyskane dane poddano analizie statystycznej, celem dokonania hierarchizacji parametrów jakościowych jak również zbadania zależności występujących pomiędzy nimi. Badania wykazały, że konsumenci przywiązują największą wagę do wyglądu estetycznego, jakości wykończenia, a także bezpieczeństwa użytkowania i zdrowotności tekstyliów. W przypadku wyrobów odzieżowych ważnymi parametrami jakościowymi są także komfort fizjologiczny (właściwości biofizyczne) i wygoda użytkowania, natomiast o jakości tekstyliów domowych decydują parametry użytkowe, a przede wszystkim trwałość wyrobu. W wyniku przeprowadzonej analizy czynnikowej PCA określono zależności pomiędzy parametrami składającymi się na jakość wyrobów włókienniczych, które pozwoliły na utworzenie modeli konsumenckiej struktury jakości, dla obu analizowanych grup wyrobów z uwzględnieniem płci osób uczestniczących w ankiecie. Modele te składają się z 5 czynników głównych – w przypadku wyrobów odzieżowych oraz z 3 czynników – w przypadku tekstyliów domowych, zarówno w odniesieniu do populacji żeńskiej jak i męskiej. Dwa spośród wyłonionych czynników tj. czynnik marketingowy oraz ekonomiczny występują we wszystkich wyłonionych modelach. Pozostałe składowe różnią się między sobą, a różnice te wynikają zarówno z przeznaczenia wyrobu jak i płci badanych.

Tagi: quality structure, clothes, house textiles, consumer’s perception.

Opublikowano w numerze nr 4 (69) / 2008, strony 8–12.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook