Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (122) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena koncepcji przewidywania UV-barierowości tkanin (UPF) ze sztucznych włókien celulozowych przez różnicowanie budowy chemicznej zastosowanych rozjaśniaczy optycznych

Research and development

Autorzy:

  • Alvarez Joanna
    Institute of Leather Industry in Lodz, Cracow Branch, Kraków, Poland
  • Lipp-Symonowicz Barbara
    Department of Material and Commodity Sciencs and Textile Metrology, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/12303666.1228178

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W publikacji przedstawiono wyniki badań i analiz statystycznych, świadczące o tym, że poprzez różnicowanie budowy chemicznej rozjaśniaczy optycznych z grupy pochodnych związków stilbenu, zastosowanych do modyfikacji tkanin ze sztucznych włókien celulozowych, powstałych w różnym procesie wytwórczym, możliwe jest przewidywanie poziomu wartości wskaźnika UPF tak zmodyfikowanych tkanin. Ponadto statystycznie potwierdzono wyniki wcześniej prowadzonych badań, świadczące o tym, że zarówno wykończenie włókien (w tym przypadku zmatowienie pigmentem TiO2) użytych do produkcji tkanin, jak i stężenie FBAs, użytych do modyfikacji tkanin, wpływa na badaną dla nich wartość wskaźnika UPF. W badaniach trwałości UV-barierowych tkanin wykazano także, że mimo częściowego spadku wartości UPF tak wykończonych tkanin, utrzymuje się zależność tego wskaźnika od subtelnych różnic w budowie chemicznej FBAs. Wstępnie rozpoznana możliwość i zakres poprawy barierowości tekstyliów wobec promieniowania UV poprzez wykorzystanie zdolności UV-absorbcyjnych rozjaśniaczy optycznych o subtelnych różnicach w budowie chemicznej, stwarza przesłankę do opracowania matematycznej koncepcji kontrolowanego sterowania UV-barierowością tekstyliów.

Tagi:

artificial cellulose fibers, fabrics, fluorescent brightening agents FBAs, ultraviolet protection factor UPF, spectrophotometric analysis, one-way ANOVA statistical analysis.

Cytowanie:

Alvarez J, Lipp-Symonowicz B. Concept Evaluation of Predicting UPF Values for Artificial Cellulose Fabrics by Varying the Optical Brightener Chemical Structure Applied. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 2(122): 100-105. DOI: 10.5604/12303666.1228178

Opublikowano w numerze nr 2 (122) / 2017, strony 100–105.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook