Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (122) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Opracowanie modelu rankingu sieciowego w celu stworzenia najlepszego łańcucha wielkości produkcji: studium przypadku w przemyśle tekstylnym

Research and development

Autor:

DOI number: 10.5604/12303666.1228158

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Głównym powodem tworzenia łańcucha wielkości jest zaspokojenie potrzeb i zasobów organizacyjnych przy jak najniższej cenie i najwyższej jakości. Zastosowanie większości obecnych technik miało jedynie na celu wybranie najlepszego scenariusza. Zakłady produkcyjne zmuszone są do budowania idealnego scenariusza, jako łańcucha wartości, który skupia się na wartościach niematerialnych i ukrytych: dobrych, złych, stałych (obowiązkowych) i wolnych (bez zidentyfikowanej natury). W pracy przedstawiono model oparty na wieloetapowej analizie danych.

Tagi:

optimal value chain, data envelopment analysis (DEA), network-ranking models, ideal decision making unit.

Cytowanie:

Aboumasoudi AS. Selection of an Optimal Network-Ranking Model to Achieve the Optimal Production Line Value Chain: a Case Study in the Textile Industry. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 2(122): 93-99. DOI: 10.5604/12303666.1228158

Opublikowano w numerze nr 2 (122) / 2017, strony 93–99.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook