Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (122) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Satbilność i bezpieczeństwo ochron balistycznych podczas rozminowywania

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1228188

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Akcja humanitarnego rozminowywania jest bezpośrednio związana z ochroną ludności na te- renach powojennych. Istotnym aspektem jest bezpieczeństwo personelu uczestniczącego w rozminowywaniu. Przedstawiona praca koncentruje się na analizie obecnie stosowanych ochron osobistych (PPE) stosowanych podczas humanitarnego rozminowywania celem okre- ślenia potencjalnych luk w celu zapewnienia poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa, a jed- nocześnie wydajności PPE. Zasadnicze wymagania i standardy techniczne dla PPE wyko- rzystywanych w operacjach humanitarnego rozminowywania analizowano jako podstawę do identyfikacji luk. Ponadto, w oparciu o określone luki i analizę ryzyka, przeprowadzono pro- ces przyspieszonego starzenia się i symulację zastosowania miękkiego wkładu balistycznego zaprojektowanego z tkaniny p-aramidowej. Przeprowadzone badania wprowadzają nowe dane wejściowe dla nowych ulepszeń w standaryzacji PPE w odniesieniu do weryfikacji sku- teczności i bezpieczeństwa w środowisku laboratoryjnym. Ponadto analiza luk spowodowała określenie luk użyteczności, funkcjonalności i bezpieczeństwa PPE.

Tagi:

use simulation, accelerated ageing, fragment-proof personal protections, humanitarian demining.

Cytowanie:

Struszczyk MH, Zielińska D, Miklas M, Grabowska G, Błaszczyk J, Kucińska-Król I, Solińska E. Stability of the Performance and Safety of the Ballistic Body Protections Used in Humanitarian Demining. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 2(122): 88-92. DOI: 10.5604/12303666.1228188

Opublikowano w numerze nr 2 (122) / 2017, strony 88–92.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook