Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (122) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ superabsorbentów na poprawę komfortu cieplnego foteli samochodowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1228187

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W fotelach samochodowych, w celu podniesienia ich właściwości użytkowych, zastosowano włókna superabsorbujące . Badano efektywność różnych tkanin poprzez określenie sorpcji i desorpcji w różnej wilgotności. W celu określenia absorpcji wilgoci przez materiał pokrywający fotele samochodowe badano superabsorbujące materiały włókniste o małej grubości i wysokiej absorpcji wilgoci. Określono przepuszczalności pary wodnej dla róż- nych pokryć foteli samochodowych. Zaobserwowano, że materiały superabsorbujące są bardzo efektywne w absorpcji i desorpcji pary wodnej w ekstremalnie wysokiej i niskiej wilgotności. W warunkach ekstremalnych, przy wilgotności (95% RH) 20 g warstwy SAP pochłania prawie 70% ciężaru pary wodnej i osiąga maksymalną zdolność absorpcyjną w ciągu 6 godzin.

Tagi:

car seat, comfort, poly-urethane, moisture permeability, super absorbent fibres (SAF)

Cytowanie:

Mazari FB, Mazari A, Havelka A, Wiener J. Effect of a Superabsorbent for the Improvement of Car Seat Thermal Comfort. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 2(122): 83-87. DOI: 10.5604/12303666.1228187

Opublikowano w numerze nr 2 (122) / 2017, strony 83–87.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook