Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (122) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ rozmieszczenia włókien metalowych na skuteczność ekranowania tkanin osłonowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1228174

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Ze względu na istotny wpływ rozmieszczenia włókien metalowych (SMF) na skuteczność ekranowania (SE) tkanin osłonowych (EMSF) w pracy przedstawiono macierz binarną opartą na trzech parametrach włókien metalowych tj.: współczynniku ekspozycji, średniej wartości odległości między włóknami metalowymi i stopniu ich nieuporządkowania. Analizowano zależności pomiędzy wyżej wymienionymi parametrami a skutecznością ekranowania. Przedstawione wyniki stanowią podstawę do opracowania szybkiej i nieniszczącej metody oceny skuteczność ekranowania oraz do dalszych badań mechanizmu ekranowania.

Tagi:

electromagnetic shielding fabric, surface metal fiber blends, surface metal arrangement.

Cytowanie:

Liu Z, Su Y, Pan Z, Li Y, Wang X, Zhou Z. Parameter Description of the Surface Metal Fiber Arrangement of Electromagnetic Shielding Fabric. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 2(122): 62-67. DOI: 10.5604/12303666.1228174

Opublikowano w numerze nr 2 (122) / 2017, strony 62–67.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook