Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (122) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ proporcji mieszanki na cechy jakościowe przędzy poliestrowo-bawełnianej otrzymanej z recyklingu

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1227875

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy zbadano wpływ proporcji mieszanki na cechy jakościowe przędzy poliestrowo- -bawełnianej. Wytworzono przędze o gęstości liniowej 23,6; 29,5 i 39,4 tex, z pięciu pro- porcji mieszanki poliestru i bawełny poddanych recyklingowi (0: 100, 33:67, 50:50, 67:33 i 100:0). Stwierdzono, że zwiększenie zawartości poliestru powoduje zwiększenie wytrzy- małości, wydłużenia i włochatości oraz zmniejszenie nierównomierności, ilości pocienień i defektów przędzy. Obniżenie gęstości liniowej zwiększa wytrzymałość, wydłużenie, nie- równomierność oraz ilość pocienień i włochatość przędzy. Przeprowadzona analiza sta- tystyczna wykaząła, że zarówno proporcje mieszanki, jak i gęstość liniowa mają istotny wpływ na wytrzymałość, wydłużenie, nierównomierność i włochatość przędzy.

Tagi:

sustainability, blending, recycled polyester/cotton ratio, ring spun yarn, yarn characteristics.

Cytowanie:

Vadicherla T, Saravanan D. Effect of Blend Ratio on the Quality Characteristics of Recycled Polyester/Cotton Blended Ring Spun Yarn. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 2(122): 48-52. DOI: 10.5604/12303666.1227875

Opublikowano w numerze nr 2 (122) / 2017, strony 48–52.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook