Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (122) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowa technika zarządzania składowaniem bel bawełny

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1228163

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule zaproponowano nową technikę zarządzania składowaniem bawełny opartą na logice rozmytej. Badaniu poddano 1200 losowo wybranych bel bawełny. W celu pogru- powania bel w 5 kategoriach zbadano właściwości, tj. wytrzymałość, wydłużenie, średnią długość, jednorodność długości, zawartość włókien krótkich, dojrzałość, współczynnik od- bicia i zażółcenie każdej beli. Opracowana metoda może być stosowana jako wygodne narzędzie do sortowania różnych mieszanek z dowolnej liczby bel w magazynie.

Tagi:

cotton bale, cluster analysis, fibre property, fuzzy logic, fuzzy c-means algorithm

Cytowanie:

Das S, Ghosh A. Technique Based on Fuzzy Logic for Cotton Bale Lay-down Management. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 2(122): 30-33. DOI: 10.5604/12303666.1228163

Opublikowano w numerze nr 2 (122) / 2017, strony 30–33.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook