Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (122) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza porównawcza dzianin z włókien torfowych i ich kombinacji z innymi włóknami naturalnymi

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1228161

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Włókna naturalne i sztuczne pochodzenia naturalnego są coraz szerzej stosowane. Właściwości i sposób przetwarzania nowych włókien pochodzenia naturalnego są często przewidywane na podstawie dobrze znanych włókien, jednak ta prognoza czasami nie ma żadnych potwierdzonych podstaw. Parametry strukturalne i większość właściwości mechanicznych i fizycznych dzianin zależą od właściwości technicznych maszyn dziewiarskich i właściwo- ści przędzy, a także od pochodzenia surowca. W pracy podjęto próbę otrzymania dzianin z włókien torfowych i ich kombinacji z wełną, bawełną i Lycrą. Badano wpływ włókna torfowego na parametry strukturalne, takie jak: długość nitki w oczku, ścisłość kolumienkową i rządkową, ścisłość, stabilność wymiarów, przepuszczalność powietrza i adsorpcję wody.

Tagi:

knitted structure, peat fibre, shrinkage, air permeability, static water adsorption

Cytowanie:

Mikučionienė D, Čepukonė L. Comparative Analysis of Knits from Peat Fibre and its Combinations with Other Natural Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 2(122): 24-29. DOI: 10.5604/12303666.1228161

Opublikowano w numerze nr 2 (122) / 2017, strony 24–29.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook