Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2017Numer (122) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przemysł tekstylny i odzieżowy w Armenii: dawny potencjał i perspektywy przyszłego rozwoju

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Greta Marianna
    Department of European Integration and International Marketing, Faculty of Organization and Managementme, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Lewandowski Krzysztof
    Institute of Economics, University of Łódź, Łódź, Poland
  • Mamikonyan Garnik
    Department of Agribusiness and Marketing, Armenian National Agrarian University, Yerevan, Armenia

DOI number: 10.5604/12303666.1232873

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Przemysł tekstylny i odzieżowy w Armenii należał w przeszłości do kluczowych gałęzi gospodarki tego kraju. Transformacja systemowa przyniosła jednak utratę rynków zbytu oraz gwałtowny spadek produkcji i zatrudnienia. Dzięki pomocy zagranicznej i współpracy z krajami europejskimi następuje powolne odrodzenie tej branży. Obecnie nie jest ona konkurencyjna w skali światowej, ale istnieją przesłanki do rozwoju produkcji i zwiększenia eksportu w przyszłości. Pod koniec 2011 roku przemysł lekki został uznany przez rząd za jedną z priorytetowych gałęzi przemysłu, dla której została opracowana strategia rozwoju i plan działania. Przemysł odzieżowy jest najbardziej konkurencyjny spośród branż przemysłu lekkiego, dlatego też wsparcie dla niego będzie ważniejsze, niż inwestowanie w branżę tekstylną. Przeprowadzona analiza pokazała, iż armeńskie produkty tekstylne i odzieżowe są chętniej kupowane za granicą, aniżeli w kraju. Może to oznaczać, że produkcja w tym sektorze może być atrakcyjna dla zagranicznych firm ze względu na wysoką jakość i niskie koszty produkcji. Istnieją jednak dość istotne bariery rozwoju wynikające z sytuacji geopolitycznej, takie jak: brak dostępu do morza, blokada ze strony dwóch sąsiednich państw, a także rezygnacja z podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Niemniej jednak rząd podejmuje działania wspierające wejście produktów tekstylnych na rynki zagraniczne, rozwój zdolności eksportowych, a także dostęp do funduszy dla rodzimych przedsiębiorstw.

Tagi:

Armenian industry, textile industry, apparel industry.

Cytowanie:

Greta M, Lewandowski K, Mamikonyan G. Textile and Apparel Industry in Armenia: The Former Potential and the Perspectives for Future Development of the Industry. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2017; 25, 2(122): 10-15. DOI: 10.5604/12303666.1232873

Opublikowano w numerze nr 2 (122) / 2017, strony 10–15.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook