Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (118) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ warunków prasowania na właściwości kompozytu na bazie włókien polietylenowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1201140

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem pracy była analiza wpływu temperatury prasowania nietkanego wyrobu polietylenowego (UHMWPE) Dyneema® HB26 na właściwości wytworzonego kompozytu przeznaczonego do balistycznych ochron osobistych. Głównym celem było określenie współzależności miedzy temperaturą prasowania a odpornością balistyczną otrzymanych kompozytów. Wytworzone w różnych temperaturach kompozyty poddano badaniom odporności balistycznej oraz właściwości: mechanicznych, termicznych i strukturalnych, i także badaniom morfologii powierzchni. Podjęto próbę określenia zależności pomiędzy odpornością balistyczną, a właściwościami mechanicznymi zaprojektowanych kompozytów polietylenowych, jak również ich właściwościami strukturalnymi i powierzchniowymi. Przedyskutowano zjawiska towarzyszące prasowaniu kompozytów polietylenowych w różnych temperaturach, a nastepniepodjęto próbę określenia mechanizmów tych procesów oraz oszacowania zmian zachodzących w kompozytach. Badania pozwoliły na określenie optymalnej wartości temperatury prasowania tego wyrobu.

Tagi:

ballistic armour, personal protection, ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE), fibrous polyethylene composites, design process.

Cytowanie:

Fejdyś M, Łandwijt M, Kucharska-Jastrząbek A, Struszczyk MH. The Effect of Processing Conditions on the Performance
of UHMWPE-Fibre Reinforced Polymer Matrix Composites. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 4(118): 112-120. DOI: 10.5604/12303666.1201140

Opublikowano w numerze nr 4 (118) / 2016, strony 112–120.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook