Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (118) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Statyczne i dynamiczne mechaniczne właściwości bawełniano-epoksydowych “zielonych” kompozytów

Research and development

Autorzy:

 • Koyuncu Menderes
  Department of Textile, Van Vocational of Higher School, Yuzuncu Yil University, Van, Turkey
 • Karahan Mehmet
  Vocational School of Technical Sciences, University of Uludag, Bursa, Turkey
 • Karahan Nevin (j/w)
 • Shaker Khubab
  Textile Composite Materials Research Group, Faculty of Engineering and Technology, National Textile University, Faisalabad, Pakistan
 • Nawab Yasir (j/w)

DOI number: 10.5604/12303666.1201139

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Badano wpływ obróbki alkalicznej na mechaniczne właściwości tkanin bawełnianych wzmacniających kompozyty epoksydowe. Stosowano jednogodzinną obróbkę tkanin bawełnianych przy stosowaniu trzech różnych stężeń NaOH. Stwierdzono, że tkaniny poddane działaniu 1% NaOH wykazują najlepsze właściwości biorąc pod uwagę wytrzymałość na rozciąganie. Stwierdzono, że obróbka alkaliczna polepsza międzyfazową adhezję pomiędzy bawełnianą tkaniną i żywicą epoksydową. Oprócz tego stwierdzono, badając morfologię przełomów za pomocą SEM, że obróbka powierzchniowa pozwala na uzyskanie lepszej adhezji pomiędzy tkaniną a matrycą epoksydową. Stwierdzono również zmiany składowej rzeczywistej modułu zespolonego oraz wartości temperatury i przemiany szklistej. Ze wzrostem temperatury zmienia się również tan δ dla wszystkich kompozytów potwierdzając polepszającą się interakcję pomiędzy matrycą polimerową i włóknistym wzmocnieniem.

Tagi:

natural fibres, adhesion, alkaline, composites, wettability, glass transition temperature.

Cytowanie:

Koyuncu M, Karahan M, Karahan N, Shaker K, Nawab Y. Static and Dynamic Mechanical Properties of Cotton/Epoxy Green Composites. 
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 4(118): 105-111. DOI: 10.5604/12303666.1201139

Opublikowano w numerze nr 4 (118) / 2016, strony 105–111.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook