Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (118) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Segmentacja obrazu przędzy oparta na algorytmie FCM i analizie gradientu intensywności

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1201130

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Artykuł dotyczy oceny przeprowadzonej w czasie rzeczywistym segmentacji obrazów w oparciu o rozmyty algorytm C-średnich i analizę intensywności gradientu. Zaproponowano metodę segmentacji obrazów przędzy mającą na celu zwiększenie dokładności pomiarów jej średnicy, a w zamierzeniach wpłynięcie na zwiększenie dokładności oceny jej nierównomierności. W tym celu zaprojektowano stanowisko badawcze, umożliwiające rejestrację obrazów przędzy wykonaną w czasie rzeczywistym, z bardzo dużą częstotliwością rejestracji kadrów zdjęć. Na tej podstawie przeprowadzono obliczenia obejmujące między innymi minimalizację rozmytej funkcji celu, lokalną charakterystykę intensywności obrazu, a także jednowymiarowy splot wykorzystane do wykrywania krawędzi rozpatrywanej przędzy. Uzyskane rezultaty proponowanej metody skonfrontowano z rezultatami przewidywanymi za pośrednictwem tradycyjnych metod. W szczególności w celach porównawczych uwzględniono progowanie Otsu i grupowanie za pośrednictwem algorytmu FCM, a także Region Growing Algorithm.

Tagi:

real-time segmentation, image processing, yarn evenness, FCM algorithm, gradient analysis.

Cytowanie:

Li Z, Pan R, Wang J, Wang Z, Li B, Gao W. Real-time Segmentation of Yarn Images Based on an FCM Algorithm and Intensity Gradient Analysis. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 4(118): 45-50. DOI: 10.5604/12303666.1201130

Opublikowano w numerze nr 4 (118) / 2016, strony 45–50.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook