Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (118) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Opracowanie metody dla charakteryzacji długości węglowych włókien ciętych o dużej długości

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1207845

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Dla wytwarzania kompozytów ze wzmocnieniem włókien węglowych bardzo ważna jest znajomość rozkładu długości tych włókien. Niestety, jak dotychczas nie istniały odpowiednie metody pomiarowe pozwalające charakteryzować włókna odcinkowe o długościach powyżej 60 mm. Celem pracy była analiza istniejących metod pomiarowych oraz opracowanie metody, która umożliwiłaby satysfakcjonujące rozwiązanie tego zagadnienia. Zostały przedstawione zasady działania tej metody oraz uzyskana dokładność pomiarów.

Tagi:

carbon fibre, fibrogram, span length diagram, staple length.

Cytowanie:

Hengstermann M, Bardl G, Rao H, Abdkader A, Hasan MMB, Cherif C. Development of a Method for Characterization of the Fibre Length of Long Staple Carbon Fibres Based on Image Analysis. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 3(117): 39-44. DOI: 10.5604/12303666.1207845

Opublikowano w numerze nr 4 (118) / 2016, strony 39–44.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook