Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (118) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zastosowanie spektroskopii Ramana do oceny zmian chemicznych zachodzących we włóknach dibutyrylochitynowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1207842

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Mikroporowate włókna dibutyrylochitynowe otrzymane w wyniku przędzenia metodą suchomokrą poddano alkalicznym obróbkom przy zastosowaniu roztworów wodorotlenku potasu. W pierwszym etapie uzyskano z włókien dibutyrylochitynowych włókna z chityny regenerowanej przy zastosowaniu 5% roztworów KOH w temperaturach z zakresu 20 – 90 °C. W kolejnym etapie, w wyniku zastosowania nasyconych roztworów KOH w wysokich temperaturach z zakresu 70 – 140 °C, uzyskano włókna chitozanowe o różnicowanych stopniach deacetylacji. Zachodzące w czasie poszczególnych etapów obróbek obserwowano zmiany strukturalne przy zastosowaniu spektroskopii Ramana. W celu przeprowadzenia analizy ilościowej procesów obróbki alkalicznej wykonano rozkłady widm FT Raman przy zastosowaniu oprogramowania „GRAMS” w zakresie 1800-820 cm-1. Na podstawie wykonanych rozkładów widm FT Raman dla badanych serii podjęto próbę obliczenia stopnia butyrylacji oraz stopnia deacetylacji włókien. Na podstawie badań ramanowskich stwierdzono częściową degradację łańcucha polimeru.

Tagi:

Raman spectra, dibutyrylchitin fibres, deesterification degree, chitin fibres, deacetylation degree.

Cytowanie:

Biniaś D, Biniaś W, Janicki J. Application of Raman Spectroscopy for Evaluation of Chemical Changes in Dibutyrylchitin Fibres. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 3(117): 27-38. DOI: 10.5604/12303666.1207842

Opublikowano w numerze nr 4 (118) / 2016, strony 27–38.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook