Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (118) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Funkcjonalne włókna nanokompozytowe z poli(siarczku fenylenu) – wyniki wstępne

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1201129

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano kompozytowe włókna oraz włókniny z poli(siarczku fenylenu) wytwarzane metodą melt-blown. Do formowania włókien zastosowano laboratoryjną wytłaczarkę dwuślimakową, której konstrukcja pozwala na wykonanie kilku cykli mieszania polimeru przed procesem formowania włókien. Jako modyfikatory zastosowano wielościenne nanorurki węglowe (CNTs) oraz cząstki żelaza o rozdrobnieniu mikrometrycznym. W celu otrzymania możliwe dobrej dyspersji modyfikatorów w polimerze, nanorurki węglowe zostały wstępnie rozprowadzone w N-metylo pirolidonie (NMP), natomiast mikrocząstki żelaza były zdyspergowane w niskocząsteczkowym wosku polietylenowym. Wykonano charakterystykę reologiczną stopów polimerowych zawierających modyfikatory. Określono również parametry mechaniczne włókien oraz oszacowano właściwości barierowe otrzymanych włóknin. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż otrzymane włókna charakteryzują się stosunkowo dobrymi parametrami mechanicznymi oraz mają właściwości ekranujące w zakresie fal elektromagnetycznych o częstotliwości rzędu GHz.

Tagi:

poly(phenylene sulphide), nonwoven, carbon nanotubes, carbonyl iron.

Cytowanie:

Kulpinski P, Czarnecki P, Niekraszewicz B, Jeszka JK. Functional Nanocomposite Poly(phenylene sulphide) Fibres - Preliminary Studies.
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 4(118): 20-26. DOI: 10.5604/12303666.1201129

Opublikowano w numerze nr 4 (118) / 2016, strony 20–26.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook