Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (117) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zastosowanie chitozanu  do odbarwiania ścieków włókienniczych

Research and development

Autor:

  • Kos Lech
    Textile Research Institute, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/12303666.1196623

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem pracy było zbadanie efektywności odbarwiania poszczególnych rodzajów ścieków włókienniczych na drodze koagulacji z użyciem chitozanu  przy zapewnieniu wysokiej efektywności procesu. Uzyskane efekty odbarwiania zależały od składu i charakteru jonowego związków obecnych w ściekach. Dodatkowe stosowanie siarczanu żelazawego obok chitozanu w procesach koagulacji zwiększało stopień odbarwienia ścieków do około 99%

Tagi:

textile wastewater, chitosan, decolourization.

Cytowanie:

Kos L. Use of Chitosan for Textile Wastewater Decolourization. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2016; 24, 3(117): 130-135. DOI: 10.5604/12303666.1196623

Opublikowano w numerze nr 3 (117) / 2016, strony 130–135.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook