Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (117) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza charakterystyki dynamicznej mechanizmu napędzającego system igłowy w maszynie do produkcji dywanów

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1196619

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W typowej maszynie wiążącej dywany charakterystyki kinematyczne i dynamiczne mechanizmu napędzającego układ igieł są bardzo ważnym czynnikiem określającym jakość wytwarzanych dywanów. Dla otrzymania racjonalnej podstawy dla projektowania mechanizmu i analizy charakterystyk wibracyjnych opracowano matematyczny model mechanizmu napędzającego igły. Przy opracowaniu modelu zastosowano metodę kompleksowej analizy wektorowej. Posłużyło to do otrzymania kinematycznych i dynamicznych krzywych przebiegu. Przebiegi te analizowano za pomocą metod symulacji. Następnie oceniono wyniki eksperymentalnie stosując typową maszynę do wytwarzania dywanów. Wyniki potwierdziły prawidłowość przyjętych teoretycznie zależności.

Tagi:

carpet tufting machine, needle multi-linkage mechanism, kinematic characteristics, dynamic characteristics.

Cytowanie:

Xu Y, Sun Z, Huang S, Sheng X, Chi X. Dynamics Characteristic Analysis of the Needle Multi-linkage Mechanism in a Carpet Tufting Machine’s Driving System. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 3(117): 103-109. DOI: 10.5604/12303666.1196619

Opublikowano w numerze nr 3 (117) / 2016, strony 103–109.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook