Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (117) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości wytrzymałościowe na rozciąganie, gięcie i uderzenie oraz absorpcja wody poliestrowych hybrydowych kompozytów wzmacnianych włóknami naturalnymi

Research and development

Autorzy:

  • Prasanna Venkatesh R.
    Department of Automobile Engineering, SACS MAVMM Engineering College, Madurai, India
  • Ramanathan K.
    Department of Mechanical Engineering, A. C. College of Engineering and Technology, Karakudi, India
  • Srinivasa Raman V.
    Department of Mechanical Engineering, RVS College of Engineering and Technology, Dindigul, India

DOI number: 10.5604/12303666.1196617

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Badania przeprowadzono stosując kompozyty sizal/poliester i sizal/nienasyconą żywicę poliestrową. Początkowo określono optymalną długość włókien oraz udział procentowy masy w materiale kompozytowym. Dla polepszenia właściwości mechanicznych do włókien sizalowych dodawano włókna bambusowe aż do 50% wagowych. Stwierdzono polepszenie właściwości mechanicznych i, co jest bardzo ważne, zmniejszenie absorpcji wilgoci. Włókna poddawano działaniu 10% roztworu wodorotlenku sodu przez 24h. Badano kompozyty niemodyfikowane i modyfikowana zwracając szczególną uwagę na przełomy obserwowane za pomocą SEM. Stwierdzono polepszenie właściwości mechanicznych hybrydowych kompozytów poddanych modyfikacji, przy czym wytrzymałość na rozciąganie zwiększyła się o 30%, na zginanie 27,4% a wytrzymałość na uderzenia o 36,9%, a jednoczenie absorpcja wody zmniejszyła się znacznie.

Tagi:

hybrid composites; sisal fibre, bamboo fibre, unsaturated polyester resin, alkali treatment.

Cytowanie:

Prasanna Venkatesh R, Ramanathan K, Srinivasa Raman V. Tensile, Flexual, Impact and Water Absorption Properties of Natural Fibre Reinforced Polyester Hybrid Composites. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016, Vol. 24, 3(117): 90-94. DOI: 10.5604/12303666.1196617

Opublikowano w numerze nr 3 (117) / 2016, strony 90–94.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook