Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (117) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości korozyjne włóknin polipropylenowych pokrywanych warstwami CuSn oraz CuZnNi

Research and development

Autorzy:

  • Dobruchowska Ewa
    Institute of Technology and Education, Koszalin University of Technology, Koszalin, Poland
  • Koprowska Joanna
    Textile Research Institute, Łódź, Poland

DOI number: 10.5604/12303666.1196615

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W ramach pracy, jako podłoże dla cienkich warstw metalicznych CuSn i CuNiZn wykorzystana została włóknina polipropylenowa. Metalizację włókniny przeprowadzono stosując proces rozpylania magnetronowego. Zakłada się, że przeznaczeniem tak uzyskanych metalizowanych włóknin będzie ekranowanie architektoniczne przed polami elektromagnetycznymi. Z tego względu, jako cel pracy przyjęto przeprowadzenie systematycznych badań mających na celu określenie sposobu zachowania się układów warstwa metaliczna/ włóknina polipropylenowa w kontakcie z agresywnym środowiskiem korozyjnym (3% roztwórem NaCl). Dodatkowo, aby zwiększyć trwałość uzyskanych materiałów barierowych, ich powierzchnie pokryto cienką hydrofobową powłoką poli(dimetylosiloksanu). Ocena odporności korozyjnej przeprowadzona została za pomocą polaryzacyjnych testów potencjodynamicznych. Ponadto, stopień degradacji warstw metalicznych sprawdzano z wykorzystaniem optycznego mikroskopu metalograficznego oraz ilościowej mikroanalizy rentgenowskiej (EDX).

Tagi:

polypropylene nonwoven, metallic thin layers, CuSn, CuZnNi, polydimethylsiloxane, magnetron deposition, corrosion resistance, potentiodynamic polarisation.

Cytowanie:

Dobruchowska E, Koprowska J. Corrosion Behaviour of CuSn- and CuZnNi-coated Polypropylene Nonwoven. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 3(117): 72-78. DOI: 10.5604/12303666.1196615

Opublikowano w numerze nr 3 (117) / 2016, strony 72–78.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook