Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (117) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Eksperymentalne badanie właściwości dielektrycznych tkanin poliestrowych

Research and development

Autorzy:

  • Liu Yuanjun
    School of Textiles, Tianjin Polytechnic University, Tianjin, P. R. China
  • Zhao Xiaoming (j/w)
  • Zhao Xiaoming
    Key Laboratory of Advanced Textile Composite Materials, Ministry of Education of China, Tianjin, P. R. China

DOI number: 10.5604/12303666.1196614

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Badano wpływ struktury tkaniny (gęstości wątku i osnowy oraz masy liniowej przędzy) na dielektryczną stałą poliestrowych tkanin. Wyniki wykazują, że przy niskich częstotliwościach stałe dielektryczne w wyraźny sposób zależą od parametrów procesu tkania. Natomiast przy wyższych częstotliwościach wpływ struktury jest znacznie mniejszy, a nawet może być pomijany. Stwierdzono, że tkaniny poliestrowe mają dobre właściwości absorpcyjne pola elektromagnetycznego. Badania stwarzają nowe podstawy teoretyczne dla opracowywania tkanin absorbujących pole elektromagnetyczne.

Tagi:

polyester woven fabric, structure, weft density, end spacing, yarn linear density, dielectric constant, absorbing performance.

Cytowanie:

Liu Y, Zhao X. Experimental Studies on the Dielectric Behaviour of Polyester Woven Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 3(117): 67-71. DOI: 10.5604/12303666.1196614

Opublikowano w numerze nr 3 (117) / 2016, strony 67–71.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook