Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (117) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie właściwości cieplnych materiałów dzianych pokrywanych ceramicznie

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1185481

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy przedstawiono badania procesów termoregulacji materiałów włókienniczych, modyfikowanych ceramiką, stosowanych w niskich temperaturach. Bio-ceramiczne dodatki charakteryzują się zdolnością zatrzymywania ciepła, dzięki promieniowaniu w dalekiej podczerwieni (FIR). Po zmagazynowaniu ciepła w wysokiej temperaturze, bioceramiczne materiały emitują ciepło do ciała ludzkiego, gdy temperatura zewnętrzna spada. W celu zwiększenia wydajności termicznej materiałów tekstylnych noszonych blisko skóry przy projektowaniu starano się żeby aktywna powierzchnia była jak największa. Dla tego celu zastosowano kombinację dzianiny z włókien PET modyfikowanych materiałami ceramicznymi za pośrednictwem różnych metod. Testy prowadzono w ten sposób, że próbki były przechowywane w piecu o stałej temperaturze, a następnie umieszczane na zimnej powierzchni i rejestrowano spadek temperatury próbki w określonych odstępach czasu. Badania wykazały, że najwyższą akumulację ciepła stwierdzono w próbkach z nadrukowanymi materiałami ceramicznymi i zachowaniu ciągłości powierzchni, przy czym najniższą w dzianinach z włókien PET modyfikowanych bioceramiką.

Tagi:

thermal insulation, bio-ceramics, far infrared radiation, thermal comfort.

Cytowanie:

Kubiliene D, Sankauskaite A, Abraitiene A, Krauledas S, Barauskas R. Investigation of Thermal Properties of Ceramic-containing Knitted Textile Materials. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016, Vol. 24, 3(117) 63-66. DOI: 10.5604/12303666.1185481

Opublikowano w numerze nr 3 (117) / 2016, strony 63–66.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook