Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (117) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Alternatywny podstawowy model-l/b efektywnej podatności opracowany dla hydrofilowych (l), hydrofobowych (b) wilgotnych materiałów włókienniczych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1196612

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Dla opracowania obiektywnej porównywalnej metodologii odnoszącej się do zestawu podobnych materiałów należy albo wyeliminować całkowicie efekty wilgotności względnej i współczynników transportu pary wodnej lub uwzględnić ich powiązany wpływ na charakterystyki transportu. Bardziej obiecująca strategia porównawcza wymaga prawidłowych definicji właściwości związanych bezpośrednio z materiałem tekstyliów a nie ze specyfiką metod testujących lub warunków eksperymentów. Przedstawiona praca jest próbą stworzenia fizycznie prawdopodobnego modelu hydrofilowych (l) i hydrofobowych (b) materiałów tekstylnych dzięki przyjęciu specjalnej koncepcji efektywnej porowatości zależnej od zawartości wilgoci i gęstości objętościowej tkaniny. Uwzględniono przepuszczalność w ogólnym prawie Darcy-Ficka jako funkcję efektywnej porowatości, która decyduje o wszystkich współczynnikach transportu przez materiał tekstylny. W zaproponowanym alternatywnym modelu nie uwzględniono żadnych zmiennych współczynników.

Tagi:

permeability, moist bulk density, hydrophilic fabrics, hydrophobic fabrics, asymptotic properties, thin permeable media.

Cytowanie:

Rogankov Jr.OV, Shvets MV, Rogankov VB. Alternate Basic l/b-model of Effective Porosity Created for Hydrophilic (l) and/or Hydrophobic (b) Moist Textile Materials. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 3(117): 51-57. DOI: 10.5604/12303666.1196612

Opublikowano w numerze nr 3 (117) / 2016, strony 51–57.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook