Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (117) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ dodatków funkcyjnych na właściwości kompozytowych włókien taśmowych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1196611

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Badano oddziaływanie zróżnicowanych ilości czynnego związku chemicznego Polycom JB 7100/składnik PP na właściwości poliolefinowych przędz tasiemkowych wytworzonych przy stałych udziałach innych domieszek i stałych warunkach procesu ich wytwarzania. Analiza sporządzonych mikrofotografii EDX i SEM wykazała, że aglomeracje cząstek materiałów nieorganicznych lub elementu wapnia na powierzchniach przędz tasiemkowych uległy zwiększeniu po zastosowaniu domieszki Polycom JB 7100. Zaproponowano matematyczny opis badanych zjawisk za pośrednictwem liniowych współzależności obrazujących wpływ zmian udziału wagowego domieszki na właściwości wytrzymałościowe próbek przędz tasiemkowych. Przeprowadzone badania wykazały, że szerokość, grubość i gęstość liniowa przędz tasiemkowych uległa zwiększeniu o około 3-4% po zwiększeniu domieszki Polycomu JB 7100 do mierzonej wagowo ilości. Z drugiej strony, zastosowana domieszka spowodowała zmniejszenie siły zrywającej, wytrzymałości, pracy zrywania i modułu początkowego przędzy tasiemkowej o około 2-9%. Zaobserwowane zmiany można wytłumaczyć różnicami powstałymi na skutek zmian w prędkości wytłaczania polimeru, orientacji filamentów i ciągłości tworzących się nowych struktur.

Tagi:

additives, geometrical properties, morphology, polyolefins, tape yarns, tensile properties.

Cytowanie:

Petrulis D, Petravičius A, Petrulyte S. Effects of the Functional Compound on the Properties of Composite Tape Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 3(117): 44-50. DOI: 10.5604/12303666.1196611

Opublikowano w numerze nr 3 (117) / 2016, strony 44–50.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook