Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (117) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie fotochromicznych właściwości barwionych luminescencyjnych włókien PA6

Research and development

Autorzy:

  • Yan Yanhong
    School of Fashion Design & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University (ZSTU), Zhejiang, P. R. China
  • Zhu Yanan
    College of Textiles and Garments, JiangNan University, WuXi, P. R. China
  • Ge Ming-Qiao (j/w)

DOI number: 10.5604/12303666.1196610

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Barwione luminescencyjne włókna PA6 przygotowano przez dodanie materiałów luminescencyjnych i pigmentów nieorganicznych. Scharakteryzowano właściwości morfologiczne i optyczne barwionych luminescencyjnych włókien PA6. Wyniki wykazały, że materiały luminescencyjne były rozproszone równomiernie we włóknach bez widocznych aglomeratów. Żółte pigmenty nieorganiczne i materiał luminescencyjny mogą powodować obniżenie stopnia krystalizacji włókien PA6. Włókna luminescencyjne emitowały długotrwałą fosforescencję z pikiem drgań przy 360 nm. Krzywe zaniku wykazały, że żółty pigment nieorganiczny zwiększa jasność luminescencyjnych włókien PA6. Luminescencyjne włókna PA6 charakteryzowały się niską czystością kolorów i wysokim współczynnikiem oddawania barw. Nie stwierdzono żadnej różnicy pomiędzy kolorami emisji luminescencyjnych włókien; barwy luminescencyjnych włókien były podobne do barwy dodanych pigmentów.

Tagi:

SrAl2O4, Eu2+, Dy3+, luminous fibre, luminescent property, colour characterization.

Cytowanie:

Yan Y, Zhu Y, Ge M. Study on the Photochromic Properties of Coloured Luminous Fibres Based on PA6. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 3(117): 38-43. DOI: 10.5604/12303666.1196610

Opublikowano w numerze nr 3 (117) / 2016, strony 38–43.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook