Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (74) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie stosunku sztywności zginania tkaniny i przędzy dla słabo skręconej przędzy ciągłej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano stosunek sztywności zginania tkaniny i przędzy dla przypadku wątku wykonanego z przędzy ciągłej o małym skręcie. Wyprodukowano próbki tkanin o różnej gęstości wątku. Wszystkie pozostałe parametry tkanin były jednakowe. Sztywność zginania tkanin mierzono po ich stabilizacji parą. Wyniki badań wykazały, że sztywność tkanin liczona na nitkę w kierunku wątku zmniejsza się jeżeli gęstość wątku wzrasta. Jednakże teoretyczne równania sugerują odwrotną tendencję. Dla wytłumaczenia tej różnicy uwzględniono różnice w grubości tkanin. Wykazano, że zmniejszenie sztywności zginania tkaniny występowało w wyniku zmniejszenia się jej grubości. Dla wytłumaczenia redukcji grubości tkaniny, przy wzroście gęstości wątku, dla opisu ugięcia przędzy wątku zastosowano teorię belki zamocowanej jednym końcem. Uwzględniono również efekt zwiotczenia przędzy z włókien ciągłych o małym skręcie użytej jako wątek. Wyciągnięto wniosek, że w przypadku wątku z przędzy ciągłej o małym skręcie nie można stosować teoretycznego równania Leafsa dla przewidywania stosunku sztywności zginania tkaniny i przędzy

Tagi:

low twist filaments, bending rigidity, weft density, flattening effect

Opublikowano w numerze nr 3 (74) / 2009, strony 51–53.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook