Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2016Numer (117) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytrzymałość statyczna i zmęczeniowa liniowych wyrobów włókienniczych

Research and development

Autorzy:

  • Włochowicz Andrzej
    Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland
  • Kukla Sławomir
    Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, University of Bielsko Biala, Bielsko-Biała, Poland
  • Drobina Robert (j/w)

DOI number: 10.5604/12303666.1196606

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Prezentowana publikacja jest przeglądem prac kierowanych lub inspirowanych przez nieżyjącego Profesora Andrzeja Włochowicza na tle obecnego stanu wiedzy a opracowana przez jego współpracowników, jako wyraz pamięci i uznania dla wkładu, który wniósł do badań wytrzymałości liniowych wyrobów włókienniczych. W artykule opisano zagadnienia związane z wytrzymałością zmęczeniową przędz. Dokonano analizy literatury przedmiotu związanej z rozwojem badań nad wytrzymałością zmęczeniową, przedstawiono wielkości charakteryzujące cykle obciążeń oraz wybrane przypadki okresowo zmiennych stanów obciążeń. W artykule podjęto próbę naukowego usystematyzowania pewnych problemów związanych ze zmęczeniem materiałów włókienniczych. W głównej części artykułu zaprezentowano stan wiedzy oraz sposób postępowania i metody oceny wytrzymałości zmęczeniowej wyrobów włókienniczych.

Tagi:

static strength, fatigue strength, textile product, yarns, fibres, stress cycles, Wöhler’s diagram, Weibull’s distribution

Cytowanie:

Włochowicz A, Kukla S, Drobina R. Static and Fatigue Strength of Linear Textile Products. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2016; 24, 3(117): 8-16. DOI: 10.5604/12303666.1196606

Opublikowano w numerze nr 3 (117) / 2016, strony 8–16.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook