Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (70) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ barwników kwasowych i współdziałania niejonowych związków powierzchniowo czynnych na adsorbcję barwnika przez włókna wełniane

Research and development

Autorzy:

  • Skulkina O.
    Department of Organic Technology, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania
  • Treigiené R. (j/w)
  • Ragelienë Lina
    Department of Chemistry, Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Wykorzystując pomiar przewodności elektrycznej oraz spektroskopii absorpcyjnej ba­dano zdolności wiązania 1,4-diaminoantrahinowej pochodnej kwasu disulfonowego – barwnika kwasowego – Cl Acid Blue 80 z niejonowymi związkami powierzchniowo­czynnymi otrzymywanymi na bazie etoksylowanych alkiloamin i alkoholi tłuszczowych lub alkilofenoli (NPE) w wodnych roztworach. Przy stężeniach środków powierzchniowo-czynnych niższych niż krytyczne stężenie micelarne i stosunku molowego barw­nik/środek powierzchniowo-czynny około 1:1 interakcja barwnika z etoksylowymi kwasami tłuszczowymi lub NPE była znacząca i zależna od temperatury. Stwierdzono, że zakres interakcji pomiędzy barwnikiem i środkiem powierzchniowo-czynnym jest skorelowany z wartościami wyczerpywania barwnika z kąpieli, jak również z inten­sywnością wybarwień barwionych włókien wełnianych.

Tagi: nonionic surfactants; interaction; acid dye; exhaustion; wool fibre.

Opublikowano w numerze nr 5 (70) / 2008, strony 117–121.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook