Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (70) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Modyfikacja materiałów włókienniczych mikro- i nano- cząstkami tlenków metali

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Nanotechnologia oferuje możliwość nadawania wyrobom włókienniczym wybranych właściwości, które chronią człowieka i jego środowisko naturalne. Nanocząstki tlenków metali – tytanu (TiO2) i cynku (ZnO) – należą do grupy związków wykazu­jących zdolność do pochłaniania promieniowania UV, właściwości fotokatalityczne i właściwości antybakteryjne. Celem opisywanych badań, wykonanych w Instytucie Włókiennictwa, było opracowanie nanostrukturalnych kompozytów włókienniczych o właściwościach barierowych. W pierwszym etapie badań w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Poznańskiej określono morfologię i mikrostruk­turę dwutlenku tytanu przed i po modyfikacji aminosilanami. Dalsze prace dotyczyły opracowania optymalnego składu dyspersji zawierających nanocząstki ZnO i TiO2 oraz metodyki wprowadzania nanocząstek do wybranych nośników włókienniczych. Właściwości antybakteryjne zostały ocenione wobec gram dodatniej bakterii Staphy­lococcus aureus i gram ujemnej bakterii Escherichia coli. Ocena dotyczyła także zdol­ności do blokowania promieniowania UV przez materiały włókiennicze modyfikowane nanocząstkami tlenków metali. Wykonane badania potwierdziły możliwość wytwarza­nia nowej generacji nanokompozytów włókienniczych o właściwościach barierowych przed promieniowaniem UV i rozwojem bakterii.

Tagi: nano-oxides, textile substrates, UV barrier properties, antibacterial properties.

Opublikowano w numerze nr 5 (70) / 2008, strony 112–116.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook