Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (70) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Model przestrzennej budowy kolumienkowych dzianin dystansowych 3D

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiony został model geometryczny trój- i pięciowarstwowej dzia­niny dystansowej 3D ujmujący jej cechy budowy w przestrzennym układzie „xyz”. Wprowadzono nowe pojęcia ażuru przestrzennego i reliefu przestrzennego. W defi­nicji powyższych dzianin określono, iż ażurem przestrzennym są struktury kanałowej budowy warstwy wewnętrznej dzianiny, natomiast reliefy przestrzenne cechują się zróżnicowaną budową zarówno warstw zewnętrznych, jak i wewnętrznych, wynika­jących z różnicy grubości segmentów warstw wyrobu. Bardzo ważnym elementem jest konfiguracja nitek warstwy wewnętrznej opisana kątami α i β, które określają ich przestrzenną geometrię. Opracowano model hybrydowy graficznego zapisu dzia­niny dystansowej 3D. Model ten ujmuje zapis w układzie 2D ciągłości nitek w splo­cie wyrobu, natomiast w ujęciu bryły przedstawia przestrzenną architekturę dziani­ny. Budowę modelu zweryfikowano analizą rzeczywistych struktur dla dwudziestu wariantów splotów.

Tagi: knitted distance fabrics, 3D structures, spatial a – jours, spatial reliefs, spatial model, graphical model.

Opublikowano w numerze nr 5 (70) / 2008, strony 83–89.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook