Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (70) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Model procesu ściskania łącznika zamocowanego przegubowo dzianiny dystansowej 3D

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Model procesu ściskania dzianiny dystansowej 3D w pierwszym etapie rozważań od­niesiono do pojedynczego łącznika przegubowo zamocowanego, traktując go jako smukły pręt o zadanym kształcie. W modelu fizykalnym i matematycznym ściskanie sprężystego pręta oparto na założeniach uwzględniających zarówno morfologię dzia­niny jak i własności mechaniczne nitek – monofilamentów w warstwie wewnętrznej dzianiny. Opracowano algorytm obliczeń wyznaczający zależności funkcyjne między siłą ściskającą a ugięciem oraz algorytm określający krzywe odwzorowujące kształt ściskanego pręta. W środowisku programu MathCad dokonano symulacji kompute­rowej ściskania pręta łączącego dwie zewnętrzne warstwy dzianiny uwzględniając zmienne parametry modelu.

Tagi: knitted 3D fabric, distance fabric, compression process, connector, articulated joint, mathematical model, physical model, simulation.

Opublikowano w numerze nr 5 (70) / 2008, strony 77–82.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook