Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (112) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Proces biodegradacji koncentratu po nano-filtracji ścieków włókienniczych

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1152748

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Artykuł prezentuje wyniki badań projektu, którego celem było połączenie procesów fizycznych (techniki membranowej) i biologicznych (metod anaerobowych i aerobowych) w celu oczyszczania ścieków włókienniczych. Badania koncentrowały się na biodegradacji dwukrotnie zatężonego retentatu po nanofiltracji w różnych układach bioreaktorów. W pierwszym eksperymencie zastosowano sekwencję dwóch bioreaktorów zasilanych pół-okresowo odpowiednio z osadem anaerobym (beztlenowym) i aerobowym. W drugim wariancie zastosowano ciągły system zasilania anaerobowego bioreaktora z błoną biologiczną unieruchomioną na złożu węgla aktywnego, który dodatkowo pełnił rolę mediatora redoks i bioreaktora aerobowego. Usunięcie barwy ścieków przekraczało 95%. Amina aromatyczna (kwas ortanilowy) powstała w wyniku rozkładu barwnika azowego (Reactive Red 120) w warunkach beztlenowych była dalej skutecznie rozkładana biologicznie w bioreaktorze aerobowym. Ciągły bioreaktor z błoną mikrobiologiczną unieruchomioną na złożu węgla aktywnego był zastosowany do ścieków (zawierających nieznane barwniki) z farbiarni. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość przemysłowego zastosowania tego układu anaerobowej i aerobowej biodegradacji ścieków włókienniczych.

Tagi:

azo dye biodegradation, nanofiltration concentrate, textile wastewater, biofilm, biogas.

Cytowanie:

Klepacz-Smółka A, Sójka-Ledakowicz J, Ledakowicz S. Biological Treatment of Post-Nanofiltration Concentrate of Real Textile Wastewater. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 4(112): 138-143. DOI: 10.5604/12303666.1152748

Opublikowano w numerze nr 4 (112) / 2015, strony 138–143.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook