Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (112) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Aktywność przeciwgrzybowa papierów modyfikowanych cieczami jonowymi

Research and development

Autorzy:

  • Koziróg Anna
    Institute of Fermentation Technology and Microbiology, Faculty of Biotechnology and Food Sciences, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Wysocka-Robak Agnieszka
    Institute of Papermaking and Printing, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Przybysz Kazimierz (j/w)

DOI number: 10.5604/12303666.1152745

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Papier jest materiałem, który bardzo łatwo ulega procesom biodegradacji. Najaktywniejszą grupę drobnoustrojów, które odpowiadają za te procesy stanowią grzyby strzępkowe. W celu zapobiegania tym niekorzystnym oddziaływaniom stosuje się m.in. biocydy, które wprowadzone do papieru podczas jego produkcji zabezpieczą wyrób finalny. W prezentowanej pracy wykorzystano ciecze jonowe: azotan (V) benzalkoniowy, DL-mleczan benzalkoniowy i DL-mleczan didecylodimetyloamoniowy, które dodano do papieru wykonanego z: masy siarczanowej bielonej sosnowej, masy siarczanowej bielonej brzozowej, masy makulaturowej i CTMP w stężeniach 3 i 5%. Ocenę aktywności przeciwgrzybowej papierów przeprowadzono metodą jakościową i ilościową z wykorzystaniem referencyjnych szczepów A. niger, A. versicolor, P. chrysogenum i P. aurantiogriseum. Stwierdzono, że najbardziej opornym gatunkiem na działanie cieczy jonowych jest Aspergillus niger. Najlepsze właściwości przeciwdrobnoustrojowe wykazały próbki papieru masy siarczanowej bielonej sosnowej z dodatkiem biocydów, najsłabsze właściwości - masa celulozowa.

Tagi:

paper biodegradation, filamentous fungi, biocides, ionic liquids.

Cytowanie:

Koziróg A, Wysocka-Robak A, Przybysz K. Antifungal Activity of Paper Modified with Ionic Liquids. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 4(112): 134-137. DOI: 10.5604/12303666.1152745

Opublikowano w numerze nr 4 (112) / 2015, strony 134–137.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook