Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (70) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie zachowania tkanin przy skośnym wydłużeniu pod wpływem małych obciążeń

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Deformacje pod wpływem sił ścinających są najważniejszym rodzajem deformacji podczas układania tkanin lub formowania ich kształtu. Testy skośnego rozciągu mogą być stosowane dla określenia parametrów opisujących naprężenia ścinające w tkaninach. W pracy wykorzystano analizę obrazu podczas skośnego rozciągu dla scharakteryzowania wyboczenia próbek i nieregularności ich powierzchni podczas jednoosiowego rozciągania. Określano zależność wyboczenia od sztywności mate­riału. Kąty sił ścinających zostały określone metodą optyczną. Szczególną uwagę poświęcono opracowaniu metody określenia możliwości rozróżniania tkanin o po­dobnej strukturze oraz wyodrębnienia tych, które różnią się parametrami sztywności zginania. Przedstawiono zależność kąta ścinania od wartości obciążenia i wydłuże­nia. Otrzymane wyniki badań dobrze korelowały z wynikami badan prowadzonych innymi metodami.

Tagi: shear, critical shear angle, bias extension, buckling, image analysis.

Opublikowano w numerze nr 5 (70) / 2008, strony 59–63.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook