Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (112) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Właściwości termiczne tkaniny poliestrowej z powłokami akrylowymi

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1152734

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem pracy była ocena właściwości termicznych tkaniny poliestrowej (PET) z powłoką poliakrylową, niemodyfikowaną (PET/AC) i modyfikowaną środkami trudnopalnymi (PET/AC/FR), przed i po 1, 5, 10 i 15-krotnym praniu. Do badań zastosowano techniki analizy termicznej: różnicową kalorymetrię skaningową DSC i termograwimetryczną TG/DTG oraz analizę mikroskopową SEM/EDS. Modyfikacja środkami trudnopalnymi spowodowała, że entalpia topnienia i temperatura początkowa rozkładu termicznego są niższe odpowiednio o około 11,3 J/g i 44,2 °C, a ciepło rozkładu termicznego wzrosło o około 44,6 J/g. Pranie tkanin PET/AC i PET/AC/FR spowodowało odpowiednio wzrost entalpii topnienia o około 12% i 63% oraz zmniejszenie ciepła degradacji termicznej o około 2% i 15%. Stwierdzono, że środki trudnopalne zostały wypłukane z modyfikowanej powłoki po piątym praniu.

Tagi:

textiles, polymers, coating, flame-retardant, DSC, TG/DTG.

Cytowanie:

Nejman A, Kamińska I, Giesz P, Cieślak M. Thermal Stability of Polyester Fabric with Polyacrylic Coatings. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 4(112): 73-82. DOI: 10.5604/12303666.1152734

Opublikowano w numerze nr 4 (112) / 2015, strony 73–82.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook