Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (112) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza zmian struktury wewnętrznej tkanin PA6.6/PET o różnych splotach poddanych obróbce termicznej

Research and development

Autorzy:

  • Barburski Marcin
    Institute of Textiles Architecture, Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Góralczyk Michał
    Institute of Architecture of Textile, Technical University of Lodz, Łódź, Poland
  • Snycerski Marek (j/w)

DOI number: 10.5604/12303666.1152722

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Taśmy transporterowe są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, rolnictwie i budownictwie. Znajdują zastosowanie w kopalniach surowców i minerałów, w przemyśle cementowo-wapienniczym, papierniczym, cukrowniach, rolnictwie, elektrowniach i etc. Taśmy przenośnikowe zbudowane są z rdzenia tkaninowo-gumowego oraz gumowych okładek. W procesie produkcyjnym wulkanizowane tkaniny poliamidowo-poliestrowe poddawane są działaniu wysokiej temperatury. Celem pracy było sprawdzenie, w jaki sposób proces obróbki cieplnej wpływa na geometrię wewnętrzną tkanin syntetycznych i jaki wpływ na te zmiany ma splot. Przeprowadzono eksperyment polegający na poddaniu dziewięciu próbek tkanin poliestrowo-poliamidowych, różniących się splotem, obróbce cieplnej w temperaturze 160 °C w ciągu 5, 10 i 15 minut. Zaplanowane badania miały imitować warunki panujące przy wulkanizacji. Na podstawie analizy pomiarów podstawowych parametrów charakteryzujących strukturę wewnętrzną tkaniny można stwierdzić, iż splot wpływa na wielkość ich zmian podczas działania wysokiej temperatury.

Tagi:

woven fabric, internal structure, high temperature, conveyor belt.

Cytowanie:

Barburski M, Góralczyk M, Snycerski M. Analysis of Changes in the Internal Structure of PA6.6/PET Fabrics of Different Weave Patterns under Heat Treatment. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 4(112): 46-51. DOI: 10.5604/12303666.1152722

Opublikowano w numerze nr 4 (112) / 2015, strony 46–51.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook