Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (112) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Odprężanie i zdolność deformacji połączonych systemów tekstylnych

Research and development

Autorzy:

  • Ancutiene Kristina
    Department of Materials Engineering, Faculty of Mechanical Engineering and Design, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania
  • Strazdiené Eugenija (j/w)
  • Krusinskiene Loreta
    Department of Electrical Power Systems, Faculty of Electrical and Electronics Engineering, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania

DOI number: 10.5604/12303666.1152721

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Celem pracy było zbadanie właściwości odprężania tekstylnych systemów łączonych z różnymi podszewkami. Zastosowano metodę obciążenia za pomocą wahadła. Dla badań wybrano cztery czesankowe tkaniny zewnętrzne i cztery różne podszewki. Badania przeprowadzono z użyciem urządzenia, w którym wahadło przenosi cyklicznie obciążenia wymuszone uderzeniami w próbkę sferycznego impaktora. W badaniach brano pod uwagę odprężenie i deformację materiału. Założono, że właściwości odprężające mogą być scharakteryzowane nie tylko przez wielkość obciążenia i kąt odbicia, ale również przez czas trwania okresowych wibracji. Stwierdzono, że zanik wymuszenia i zmiany kąta odbicia w czasie 20 sekund mogą być opisane przez funkcję wykładniczą z dużą dokładnością (R2 = 0,995 - 0,999). Stopień deformacji połączonych systemów włókienniczych zależny od ich grubości i masy na jednostkę powierzchni zastosowanych podszewek. Oznacza to, że mniej podatne na deformacje i bardziej stabilne są systemy uzyskane za pomocą grubszych podszewek, których masa na jednostkę powierzchni jest większa.

Tagi:

fused textile system, resilience, pendulum impact device, deformability, impact angle, rebound angle.

Cytowanie:

Ancutiene K, Strazdiene E, Krusinskiene L. Resilience and Deformability of Fused Textile Systems. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 4(112): 39-45. DOI: 10.5604/12303666.1152721

Opublikowano w numerze nr 4 (112) / 2015, strony 39–45.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook