Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (112) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Numerical and Experimental Studies of Material Properties of Special - Purpose Material Twaron T750

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12363666.1152720

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Tematem tego artykułu jest próba określenia podstawowych stałych materiałowych dla materiału specjalnego przeznaczenia, którym jest tkania aramidowa Twaron 750. W trakcie prowadzonych badań zostały wykonane próby rozciągania nieprzesyconej tkaniny Twaron 750 na maszynie wytrzymałościowej Instron 8802. Próba została sfilmowana przy użyciu szybkiej kamery PHANTOM V12. Model numeryczny oddający architekturę tkaniny został wykonany przy użyciu komercyjnego oprogramowania LS-DYNA. W modelu została odwzorowana cała przestrzeń badawcza rozciąganej próbki.

Tagi:

dry aramid fabric, mechanical properties, finite element analysis.

Cytowanie:

Barnat W, Sokołowski D, Gieleta R, Bogusz P. Numerical and Experimental Studies of Material Properties of Special - Purpose Material Twaron T750. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 4(112): 33-38. DOI: 10.5604/12363666.1152720

Opublikowano w numerze nr 4 (112) / 2015, strony 33–38.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook