Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (112) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania porównawcze charakterystyk dzianin produkowanych z włókien z recyklingu przy zastosowaniu kryterium Chauveneta, planowania eksperymentu i analizy statystycznej

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1152716

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Surowce zastosowane do produkcji dzianin mają istotne znaczenie dla ich funkcjonalności. Jednocześnie dzianiny produkowane dla celów odzieżownictwa powinny zapewniać komfort, ochronę , łatwą konserwację, trwałość i estetykę. Celem artykułu jest porównanie właściwości dzianin wykonanych z włókien poliestrowych uzyskanych z recyklingu poprzez zastosowanie kryterium Chauveneta, planowania eksperymentu i analizy statystycznej, które pozwoliłoby ocenić która z mieszanek surowcowych jest najbardziej przydatna do uzyskania końcowego produktu. Dzianiny (dzianiny lewoprawe o statystycznie jednakowej masie) wyprodukowano z dwóch typów przędzy, mianowicie 80% poliestru/20% recyklinowanego poliestru oraz 50% recyklinowanego poliestru/50% bawełny. Wykonane dzianiny analizowano badając masę powierzchniową, piling, wytrzymałość na rozrywanie, elastyczność, wydłużenie, absorpcję wilgoci i zmianę wymiarów. Uzyskane wyniki przedstawiono w postaci zależnościach graficznych. Określono optymalne nastawy maszyn dla uzyskania dzianin o statystycznie jednakowych masach powierzchniowych. Analiza wyników wykazała, że zdecydowanie lepsze dzianiny uzyskuje się z mieszanki przędz 80% poliester/20% recyklinowany poliester.

Tagi:

Chauvenet criterion, knitted fabrics, recycled polyester, statistical studies, sustainable fibre.

Cytowanie:

Sanches RA, Takamune KM, Guimarães BM, Seawright RA, Karam Jr D, Marcicano JPP, Sato Duarte AY, Dedini FG. Comparative Study of the Characteristics of Knitted Fabrics Produced from Recycled Fibres Employing the Chauvenet Criterion, Factorial Design and Statistical Analysis. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 4(112): 19-24. DOI: 10.5604/12303666.1152716

Opublikowano w numerze nr 4 (112) / 2015, strony 19–24.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook