Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (112) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Chiński przemysł tekstylny. Zrównoważony rozwój, wyzwania i problemy konkurencji w dynamice światowego środowiska ekonomicznego

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

DOI number: 10.5604/12303666.1152704

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Współczesny geoekonomiczny rozwój charakteryzuje się globalną przemianą przewagi UE i krajów Zachodu w kierunku przewagi regionu Azji-Pacyfiku i krajów wschodnio–azjatyckich, czego efektem będzie dalsza ewolucja systemu światowego zdeterminowanego przez ekonomię tych krajów. Celem artykułu jest badanie roli ekonomii krajów wschodnio- -azjatyckich w rozwoju ekonomii globalnej. Artykuł w szczególności analizuje sytuację w przemyśle włókienniczym, na przykładzie udziału Chin na rynkach światowych. Dla identyfikacji prognoz zrównoważonego rozwoju przemysłu włókienniczego w Chinach i jego konkurencyjności stwierdzono, że przemysł ten jest współcześnie pod wpływem opóźnionego negatywnego oddziaływania globalnego finansowego i ekonomicznego kryzysu lat 2008-2010, który w przyszłości może spowodować pojawienie się problemów w chińskiej ekonomii, ponieważ przemysł włókienniczy gra przodującą rolę w rozwoju ekonomicznym Chin. Analityczne badania przeprowadzone w tej pracy wskazują na konieczność wprowadzenia istotnych zmian ekonomicznych w zarządzaniu w celu zwiększenia konkurencyjności chińskiego przemysłu włókienniczego. Konieczna jest również rewizja zasad rządowej polityki wspomagania tej branży. Może to doprowadzić do stworzenia nowego marginesu bezpieczeństwa.

Tagi:

China, geo-economics, textile industry, sustainable development, industrial competitiveness.

Cytowanie:

Dudin MN, Lyasnikov NV, Kahramanovna DG, Kuznecov AV. Chinese Textile Industry: Sustainable Development Challenges and Competitiveness issues in Economic Environment Dynamics.FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 4(112): 14-24. DOI: 10.5604/12303666.1152704

Opublikowano w numerze nr 4 (112) / 2015, strony 14–24.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook