Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (70) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza porównawcza wpływu ilości i rodzaju ferromagnetycznego nanododatku na strukturę oraz właściwości prekursorowych włókien poliakrylonitrylowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przeprowadzono analizę porównawczą wpływu dwóch różnych ferromagnetycznych nano dodatków (produktu handlowego firmy Sigma-Aldrich oraz produktu otrzymanego w AGH Kraków) na właściwości reologiczne roztworów poliakrylonitrylu w DMF-ie, strukturę porowatą i właściwości wytrzymałościowe włókien nano kompozytowych uzyskanych z tych roztworów. Określono wpływ ilości obu typów nanododatków wpro­wadzanych do tworzywa włókien na ich strukturę i właściwości wytrzymałościowe. W oparciu o badania SEM+EDS oceniono równomierność rozłożenia nano dodatku na powierzchni włókien.

Tagi: precursor fibres, polyacrylonitrile, nanoadditive, ferromagnetic, tenacity, porous structure.

Opublikowano w numerze nr 5 (70) / 2008, strony 48–53.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook