Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (70) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza porównawcza wpływu ilości i rodzaju ferromagnetycznego nanododatku na strukturę oraz właściwości prekursorowych włókien poliakrylonitrylowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przeprowadzono analizę porównawczą wpływu dwóch różnych ferromagnetycznych nano dodatków (produktu handlowego firmy Sigma-Aldrich oraz produktu otrzymanego w AGH Kraków) na właściwości reologiczne roztworów poliakrylonitrylu w DMF-ie, strukturę porowatą i właściwości wytrzymałościowe włókien nano kompozytowych uzyskanych z tych roztworów. Określono wpływ ilości obu typów nanododatków wpro­wadzanych do tworzywa włókien na ich strukturę i właściwości wytrzymałościowe. W oparciu o badania SEM+EDS oceniono równomierność rozłożenia nano dodatku na powierzchni włókien.

Tagi: precursor fibres, polyacrylonitrile, nanoadditive, ferromagnetic, tenacity, porous structure.

Opublikowano w numerze nr 5 (70) / 2008, strony 48–53.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook