Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (110) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie właściwości zasysania wody (efekt knota) tkanin bawełnianych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Badanie właściwości zasysania wody jest ważnym wskaźnikiem wykorzystywanym podczas oceny komfortu cieplnego tkanin. W pracy badano właściwości zasysania wody (efekt knota) tkanin bawełnianych w kierunku wątku i osnowy ze szczególnym uwzględnieniem wysokości zasysania, szybkości zasysania, rozkładu przyrostu masy cieczy na centymetr wysokości zasysania oraz czasu utrzymania się wysokości zasysania po usunięciu tkaniny ze zbiornika z cieczą. Wyniki pokazały, że kwadrat wysokości zasysania jest zależny od czasu, zarówno w przypadku osnowy jak i wątku. Szybkość zasysania jest wyższa w kierunku wątku, w szczególności na początku procesu zasysania. Rozkład przyrostu masy cieczy na centymetr wysokości zasysania był odwrotnie proporcjonalny do wysokości zasysania; nie odnotowano znaczącej różnicy w ilości zaabsorbowanej wody w tkaninie w kierunku wątku i osnowy.

Tagi:

cotton fabric, rate of wicking, wicking behaviour, warp direction, weft direction.

Cytowanie:

Zhu G, Militky J, Wang Y, Sundarlal BV, Kremenakova D. Study on the Wicking Property of Cotton Fabric. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 2(110): 137-140.

Opublikowano w numerze nr 2 (110) / 2015, strony 137–140.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook