Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (110) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ geometrii włókien polipropylenowych na właściwości mechaniczne zapraw cementowych

Research and development

Autorzy:

  • Broda Jan
    Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland
  • Brachaczek Waclaw (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Wyprodukowano polipropylenowe włókna fibrylizowane oraz polipropylenowe włókna o przekroju okrągłym i gwiaździstym. Włókna pocięte na odcinki o określonej długości zastosowano do zbrojenia zapraw cementowych. Wyprodukowano kształtki wykonane z zapraw o różnej zawartości włókien. W czasie badań wyznaczono wytrzymałość kształtek na ściskanie i zginanie. Stwierdzono, że dodatek włókien nie wpływa na wytrzymałość zapraw na ściskanie. Niezależnie od geometrii włókien i ich zawartości wytrzymałość na ściskanie zapraw zbrojonych włóknami jest identyczna z wytrzymałością zapraw niezbrojonych. Natomiast dodatek włókien prowadzi do zmiany wytrzymałości zapraw na zginanie. Dla zapraw zbrojonych włóknami fibrylizowanymi wzrost wytrzymałości na zginanie sięga kilkunastu procent. Dla zapraw zbrojonych pozostałymi włóknami wpływ włókien jest mniej znaczący. Wzrost wytrzymałości na zginanie wyjaśniono w oparciu o oddziaływania pomiędzy włóknami i matrycą cementową.

Tagi:

mortar, fibre reinforcement, compressive strength, bending strength, SEM.

Cytowanie:

Broda J, Brachaczek W. Influence of Polypropylene Fibre Geometry on the Mechanical Properties of Cement Mortars FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 2(110): 123-129.

Opublikowano w numerze nr 2 (110) / 2015, strony 123–129.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook