Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (110) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Jednoczesne barwienie i preparacja antybakteryjna tkanin nylonowych przy użyciu barwników kwasowych i srebra koloidalnego

Research and development

Autorzy:

  • Montazer Majid
    Department of Textiles, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
  • Mozaffari Abolfazl
    Department of Textile, Tehran South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Alimohammadi Farbod
    Young Researcher Club, Tehran South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Badano właściwości antybakteryjne tkanin nylonowych po procesie jednoczesnego barwienia barwnikami kwasowymi i nanoszenia preparacji antybakteryjnej z zastosowaniem nanocząstek srebra koloidalnego. Właściwości antybakteryjne tkanin oceniano w kierunku dwóch bakterii chorobotwórczych, tj: E. coli i S. aureus. Badano trwałość właściwości antybakteryjnych i wybarwienia tkanin po praniu. Ponadto omówiono morfologię powierzchni oraz wykresy XRD i EDX otrzymanych tkanin.

Tagi:

silver nanoparticles, nylon fabric, antimicrobial, dyeing.

Cytowanie:

Montazer M, Mozaffari A, Alimohammadi F. Simultaneous Dyeing and Antibacterial Finishing of Nylon Fabric Using Acid Dyes and Colloidal Nanosilver. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 2(110): 100-106

Opublikowano w numerze nr 2 (110) / 2015, strony 100–106.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook